અમારો સંપર્ક કરો

વેન્ઝોઉ નાનબોવાન ઈલેક્ટ્રીક ટેકનોલોજી કો., લિ.

સરનામું

વેન્ઝોઉ સિટી, લેકિંગ સિટી, લિઉચેંગ ડોંગફેંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન ટેક-ઓફ રોડ 16.

ઈ-મેલ

ફોન

+8613587758689

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો